badania z krwi

Badania z krwi – wykaz

Badania krwi odgrywają kluczową rolę w diagnostyce medycznej, umożliwiając lekarzom uzyskanie cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Każdej krwi można wyodrębnić wiele składników, takich jak liczba i rodzaje komórek krwi, poziomy różnych substancji, hormonów czy markerów zapalnych. Dzięki nim możliwa jest ocena pracy różnych narządów i układów oraz wykrywanie potencjalnych zaburzeń i chorób. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnorodnym badaniom krwi, ich znaczeniu i roli w diagnostyce medycznej, co pozwoli lepiej zrozumieć korzyści płynące z tych rutynowych, ale niezwykle istotnych procedur.

Badania z krwi

Oto pełen wykaz różnych badań wykonywanych z krwi:

 1. Morfologia krwi (pełna morfologia):
  • Liczba erytrocytów (RBC)
  • Hemoglobina (Hb)
  • Hematokryt (HCT)
  • Średnia objętość krwinek czerwonych (MCV)
  • Średnia masa hemoglobiny w krwince (MCH)
  • Średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC)
  • Liczba retikulocytów
  • Liczba leukocytów (WBC)
  • Różnorodność leukocytów (obr. rozmaz krwi)
  • Liczba płytek krwi (PLT)
  • Czas krwawienia
  • Czas krzepnięcia
 2. Grupa krwi i czynnik Rh
 3. Poziom glukozy we krwi (cukier)
 4. Poziom cholesterolu całkowitego, LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) i HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości)
 5. Trójglicerydy
 6. Poziom kwasu moczowego
 7. Poziom kreatyniny
 8. Poziom mocznika
 9. Badanie elektrolitów:
  • Sód (Na)
  • Potas (K)
  • Chlorki (Cl)
  • Wapń (Ca)
  • Fosfor (P)
  • Magnez (Mg)
 10. Badanie funkcji wątroby:
  • Bilirubina całkowita i bezpośrednia
  • Asparaginian aminotransferazy (AST)
  • Alanina aminotransferazy (ALT)
  • Alkaliczna fosfataza (ALP)
  • Gamma-glutamylotransferaza (GGT)
 11. Badanie funkcji nerek:
  • Kreatynina
  • Mocznik
  • Cystatyna C
 12. Badanie elektroforezy białek
 13. Badanie markerów serologicznych:
  • Markery zapalne (CRP, OB)
  • Reumatoidalny czynnik RF
  • Przeciwciała przeciwjądrowe ANA
  • Przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (CCP)
  • Antyfosfolipidowe przeciwciała (np. przeciwciała antykardiolipinowe, przeciwciała przeciwko beta2-glikoproteinie I)
 14. Badanie hormonów:
  • Hormon tarczycy (TSH, T3, T4)
  • Hormon nerek (EPO)
  • Hormon wzrostu (GH)
  • Hormony płciowe (np. estradiol, progesteron, testosteron)
 15. Badanie witamin:
  • Witamina D
  • Witamina B12
  • Kwas foliowy
 16. Badanie markerów wirusowych i infekcyjnych:
  • Anty-HCV (przeciwciała przeciwko wirusowi HCV)
  • HBsAg (antygen powierzchniowy wirusa HBV)
  • HIV (przeciwciała przeciwko wirusowi HIV)
  • Wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C (HAV, HBV, HCV)
  • Przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina-Barr (EBV)
 17. Badanie markerów nowotworowych:
  • Antygen karcinoembrionalny (CEA)
  • Antygen Ca 19-9
  • Antygen Ca 15-3
  • Antygen PSA (dla mężczyzn)
  • Antygen CA 125 (dla kobiet)
 18. Badanie krzepnięcia krwi:
  • Czas protrombinowy (PT)
  • Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • Międzynarodowy wskaźnik znormalizowany (INR)
 19. Badanie alergiczne (przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom)
 20. Badanie immunologiczne (np. limfocyty, immunoglobuliny)

Polecamy: Co pyli w sierpniu?

Badania z krwi na czczo

Badania z krwi, które wykonuje się na czczo, to takie, które wymagają pobrania próbki krwi od pacjenta po co najmniej 8-12 godzinach głodzenia. Oznacza to, że przed badaniem nie powinno się spożywać jedzenia ani słodkich napojów. Woda pitna jest zazwyczaj dozwolona.

Najczęstsze badania wykonywane na czczo to:

 • Poziom glukozy we krwi – badanie stosowane do diagnozy cukrzycy i monitorowania kontroli poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą.
 • Poziom lipidów (cholesterol, trójglicerydy, lipoproteiny) – służy ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 • Badanie czynności wątroby – mierzy poziomy enzymów (AST, ALT, ALP, GGT) i bilirubiny, pomagając wykryć problemy związane z wątrobą.
 • Badanie czynności nerek – pomiar kreatyniny i mocznika wskazuje na stan funkcji nerek.
 • Badanie elektrolitów – określa stężenie sodu, potasu, chlorków i innych elektrolitów w organizmie.
 • Hormony tarczycy – TSH, T3, T4 – stosowane do diagnozy zaburzeń tarczycy.
 • Badanie krzepnięcia krwi – PT, APTT, INR – ocenia zdolność krzepnięcia krwi i monitoruje leczenie przeciwzakrzepowe.

Przed wykonaniem tych badań ważne jest zastosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących czasu głodzenia, co pozwoli uzyskać dokładne wyniki i uniknąć potencjalnych zakłóceń w analizach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

co pyli w sierpniu Previous post Co pyli w sierpniu?
mikroelementy Next post Mikroelementy w organizmie – rola i źródła