psychiatra

Jak zostać psychiatrą? Ile zarabia psychiatra?

Psychiatria jako dziedzina medycyny rozwinęła się w pełni stosunkowo niedawno. Jednak już zdążyła zrobić prawdziwą rewolucję w życiu wielu osób, które cierpiały na nieuleczalne dotąd choroby, takie jak nerwice, depresje czy schizofrenię. Lekarzy tej specjalizacji wciąż potrzeba więcej niż pracuje ich obecnie w Polskiej Służbie Zdrowia. Powstaje więc pytanie: jak zostać psychiatrą i jaka jest wysokość pensji na tym stanowisku? Sprawdźmy!

Lekarz psychiatra – wymagania

Podobnie jak w przypadku innych zawodów medycznych, aby zostać psychiatrą, konieczne jest ukończenie studiów medycznych i odbycie stażu specjalizacyjnego. Psychiatrę obowiązuje więc Kodeks Etyki Lekarskiej i można nazwać go specjalistą. Z tego też powodu dostępna jest dla niego praca we współpracy z placówkami medycznymi, gdzie leczyć będzie pacjentów mających choroby i zaburzenia psychiczne. Wiedza, jaką dysponuje dobry psychiatra, pozwala mu na dość trafne wskazanie przyczyn zaburzeń i podjęcie kompleksowego leczenia.

Studia medyczne trwają 6 lat i są zakończone egzaminem państwowym, ten zaś daje uprawnienia do rozpoczęcia specjalizacji właśnie z zakresu psychiatrii. Specjalizacji trwa mniej więcej 5 lat, w trakcie których realizowane są zajęcia teoretyczne i staż odbywany w wyznaczonej placówce medycznej. Po zaliczeniu egzaminu specjalizacyjnego studenci mogą cieszyć się uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu psychiatry. Warto dodać, że szczególnie deficytowe jest obecnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Oczywiście dalsza nauka i kariera zawodowa jest możliwa, wiąże się ona jednak z podjęciem się specjalizacji II stopnia, rozpoczęciem pracy naukowej i zdobywaniem poszczególnych stopni naukowych.

Polskie uczelnie z kierunkiem studiów psychiatria

Oto lista niektórych polskich uczelni, na których można studiować psychiatrię:

 • Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Praktyki zawodowe po kierunku psychiatria

Praktyki zawodowe po studiach psychiatrii są istotnym etapem kształcenia przyszłego psychiatry. Oto ogólny przebieg praktyk zawodowych po kierunku psychiatria:

 • Praktyki kliniczne: Studenci psychiatrii często uczestniczą w praktykach klinicznych, które odbywają się w specjalistycznych placówkach psychiatrycznych, szpitalach psychiatrycznych lub oddziałach psychiatrii ogólnej. Podczas tych praktyk studenci mają możliwość obserwacji i udziału w opiece nad pacjentami, diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń psychicznych.
 • Terapia pod nadzorem: Studenci mogą również uczestniczyć w sesjach terapeutycznych pod nadzorem doświadczonego psychiatry. To daje im okazję do praktykowania umiejętności terapeutycznych, takich jak terapia rozmowowa czy terapia farmakologiczna.
 • Udział w zespołach leczenia: Często studenci psychiatrii biorą udział w zespołach leczenia, które składają się z różnych specjalistów, takich jak psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki i pracownicy socjalni. Współpraca w zespole jest kluczowa w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, dlatego praktyka w takim środowisku jest bardzo wartościowa.
 • Diagnoza i leczenie: Pod nadzorem doświadczonych psychiatrów studenci uczą się diagnozowania i opracowywania planów leczenia dla pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. To ważna umiejętność, którą muszą opanować, aby stać się profesjonalnymi psychiatrami.
 • Badania i edukacja: Niektórzy studenci mogą angażować się w badania naukowe związane z psychiatrią lub uczestniczyć w działalności edukacyjnej, prowadząc prelekcje lub seminaria dla innych studentów.
 • Staż: Po ukończeniu studiów psychiatria, absolwenci często odbywają staż lekarski lub specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii, który jest kolejnym etapem praktycznego szkolenia zawodowego.

Warto zaznaczyć, że specyfika praktyk zawodowych może różnić się w zależności od uczelni i placówki, w której odbywają się praktyki. Kluczowym celem tych praktyk jest jednak zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi oraz przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania zawodu psychiatry.

jak zostac psychiatra zarobki psychiatry

Cechy dobrego psychiatry

Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i zainteresowania w dziedzinie psychiatrii to nie wszystko, co powinien posiadać dobry kandydat na lekarza. W zawodzie tym przyda się również:

 • ciekawość i dążenie do stałego poszerzania umiejętności oraz wiedzy, poprzez np. czytanie periodyków i nowinek ze świata nauki;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych oraz empatia,
 • poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów,
 • cierpliwość,
 • poczucie misji, które przełoży się bezpośrednio na wyższą jakość leczenia.

Każdy psychiatra powinien być świadom, że tak jak lekarz każdej innej specjalizacji, będzie uczył się przez całe życie. Powinno być to więc jego prawdziwe zamiłowanie. Warto w trakcie nauki, a później praktyki nawiązywać kontakty z innymi lekarzami i szukać nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu lekarz psychiatra będzie mógł zaproponować swoim pacjentom najskuteczniejsze metody terapii, a ci będą go cenić i polecać innym.

Przeczytaj też: Co zrobić kiedy zdarzy ci się wypadek w pracy – odszkodowanie i postępowanie

Ile zarabia psychiatra?

Wynagrodzenie na stanowisku psychiatry zależy przede wszystkim od stażu pracy, miejsca wykonywania zawodu oraz rodzaju prowadzonej praktyki. Nie bez znaczenia jest także stopień naukowy i opinie pacjentów.

Według portalu wynagrodzenia.pl średnia pensja w branży wynosi 11 290 złotych brutto. Dużo więcej można zarobić, prowadząc prywatną praktykę bądź pracując w prywatnych placówkach służby zdrowia. Stała współpraca z takimi punktami oznacza również dofinansowanie szkoleń z zakresu swojej specjalizacji. Natomiast prowadzenie własnego gabinetu psychiatrycznego wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem czy ceną prądu i wody oraz utrzymaniem personelu. Dochody z kolei zależą od liczby pacjentów i ustalonej stawki. Natomiast w publicznej służbie zdrowia, najważniejsze w przypadku wynagrodzenia są zapisy w kontrakcie i ustalone w nim stawki.

Psychiatra może pracować także w przychodni medycznej, szpitalu i jako orzecznik lub ekspert sądowy w swojej specjalności. 

Gdzie można pracować jako psychiatra?

Psychiatra to specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego, który może pracować w różnych miejscach i środowiskach. Oto niektóre z miejsc, gdzie można pracować jako psychiatra:

 • Szpitale psychiatryczne: To jedno z najbardziej tradycyjnych miejsc pracy psychiatrów. W szpitalach psychiatrycznych leczą pacjentów z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, prowadzą diagnozy i terapie, oraz zapewniają opiekę w przypadkach kryzysowych.
 • Praktyka prywatna: Wielu psychiatrów pracuje w prywatnych praktykach, gdzie przyjmują pacjentów na indywidualne konsultacje i terapie. To daje im większą kontrolę nad harmonogramem pracy i wyborem pacjentów.
 • Kliniki psychiatryczne: Kliniki psychiatryczne oferują pacjentom opiekę psychiatryczną na zorganizowanym poziomie, a psychiatrzy mogą być częścią zespołu specjalistów.
 • Instytucje opieki długoterminowej: Niektórzy psychiatrzy pracują w instytucjach opieki długoterminowej, takich jak ośrodki dla osób starszych, ośrodki opiekuńcze lub placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie zapewniana jest opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Szkoły i uczelnie: Niektórzy psychiatrzy pracują jako doradcy szkolni lub nauczyciele akademiccy na uczelniach medycznych, prowadząc wykłady i badania naukowe w dziedzinie psychiatrii.
 • Ochrona zdrowia publiczna: W ramach służby zdrowia publiczna psychiatrzy mogą pracować w różnych instytucjach, takich jak ośrodki zdrowia, przychodnie psychiatryczne lub programy profilaktyczne i edukacyjne.
 • Zakłady karno-poprawcze: Niektórzy psychiatrzy pracują w zakładach karno-poprawczych, gdzie udzielają pomocy osobom osadzonym, którzy mogą mieć problemy psychiczne.
 • Konsultacje online: W dzisiejszych czasach niektórzy psychiatrzy oferują konsultacje online, co pozwala na dostęp do opieki psychiatrycznej z dowolnego miejsca.

To tylko kilka przykładów miejsc pracy psychiatry. Ważne jest, aby wybierać środowisko pracy zgodne z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami oraz dostosowane do rodzaju pacjentów, którymi chciałby się zajmować.

Plusy i minusy pracy psychiatry

Praca psychiatry ma wiele plusów i minusów, które należy uwzględnić przy wyborze tego zawodu.

Plusy pracy psychiatry

 • Możliwość pomocy innym: Jednym z największych plusów pracy psychiatry jest możliwość pomagania pacjentom w radzeniu sobie z ich problemami emocjonalnymi i psychicznymi oraz poprawiania ich jakości życia.
 • Różnorodność przypadków: Praca psychiatryka jest niezwykle zróżnicowana, ponieważ pacjenci mogą mieć różne rodzaje zaburzeń psychicznych. To sprawia, że praca jest interesująca i wymagająca.
 • Dobra płaca: Psychiatry są często dobrze wynagradzani za swoje usługi, co jest jednym z plusów tego zawodu.
 • Stała potrzeba psychiatrów: W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome znaczenia opieki psychiatrycznej, istnieje stała potrzeba specjalistów w tej dziedzinie, co oznacza stabilność zatrudnienia.

Minusy pracy psychiatry

 • Emocjonalne obciążenie: Praca z pacjentami cierpiącymi na poważne zaburzenia psychiczne może być emocjonalnie trudna i stresująca. Psychiatrzy często doświadczają obciążenia psychicznego związanego z potrzebą pomocy swoim pacjentom.
 • Długie godziny pracy: Niektórzy psychiatrzy pracują długie godziny i muszą być dostępni w nagłych przypadkach, co może prowadzić do braku równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Złożone przypadki: Niektóre przypadki pacjentów są bardzo trudne i wymagają wielu godzin pracy, aby postawić diagnozę i opracować plan leczenia.
 • Bycie często źródłem wsparcia: Psychiatrzy często muszą służyć jako źródło wsparcia dla swoich pacjentów, co może być emocjonalnie wyczerpujące i wymagające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

choroby zawodowe nauczycieli Previous post Choroby zawodowe nauczycieli: wykaz, objawy, odszkodowanie
psycholog a psychiatra Next post Psycholog a psychiatra – podstawowe różnice