wypadek w pracy

Wypadek w pracy: odszkodowanie, definicja, warunki

Wypadki w trakcie wykonywania pracy są nieuniknione. Narażeni są nie bardziej pracownicy fizyczni, ale czasami zdarzają się również pracownikom umysłowym. Dowiedzmy się, kiedy, komu i w jakiej wysokości należy się odszkodowanie za wypadek w trakcie pracy. 

Wypadek w pracy – co to jest, jakie mogą być okoliczności?

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną, które skutkuje urazem lub śmiercią i które nastąpiło w związku z pracą. W tym pojęciu mieszczą się następujące sytuacje:

 • wykonywanie przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy bez jego polecenia,
 • czas przeznaczony na dotarcie do siedziby pracodawcy lub miejsce wykonywania obowiązków służbowych,
 • szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • wykonywanie zadań zleconych przez organizacje związkowe działające na terenie przedsiębiorstwa. 

Warto przy tej okazji zauważyć, że „droga do pracy” rozpoczyna się w momencie opuszczenia domu. Wynika z tego, że wszystkie zdarzenia, do których doszło już na posesji lub klatce schodowe,j zaliczają się do tej kategorii. Jeżeli jednak po drodze do siedziby firmy pracownik zaplanował spotkanie z przyjacielem, nie będzie to już uznawane za wypadek w trakcie pracy. Za uzasadnione przerwy w podróży uznaje się jedynie te krótkie, np. odebranie dziecka z przedszkola. 

Rozróżnia się kilka rodzajów wypadków w pracy:

 • zbiorowe (ucierpiały co najmniej dwie osoby),
 • lekkie (pracownik wraca do zdrowia w ciągu 28 dni),
 • o charakterze ciężkim (utrata zdolności do pracy/ trwałe lub długotrwałe uszkodzenia organizmu),
 • śmiertelne (w miejscu pracy lub w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku).

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Mamy pewien wgląd we wszystkie możliwe sytuacje określane mianem wypadku przy pracy. Przejdźmy teraz do odszkodowania. Komu ono przysługuje? Oczywiście ubezpieczonemu pracownikowi. Dlatego też niezmiernie ważne jest podpisanie umowy od pierwszego dnia naszej pracy i pilnowanie ewidencji swojego czasu spędzanego w zakładzie. 

Jeśli nastąpiła trwała lub długotrwała utrata zdrowia, rekompensata jest wypłacana przez ZUS. W niektórych jednak sytuacjach możemy domagać się odszkodowania także od pracodawcy. Mamy takie prawo, jeśli:

 • wypadek nastąpił z winy szefa (np. poprzez łamanie zasad BHP),
 • otrzymane przez nas świadczenie z ZUS-u nie pokrywa kosztów leczenia,
 • uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo nasze mienie (mogło się tak stać np. w wyniku pożaru lub powodzi).

Gdyby pracownik poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia w pracy, odszkodowanie przysługuje członkom jego rodziny, czyli małżonkowi, niepełnoletnim dzieciom i wnukom wziętym na wychowanie oraz rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe. 

Kiedy starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy i ile ono wynosi?

Kiedy należy zacząć starania o odszkodowanie za wypadek w trakcie pracy? Jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u możemy otrzymać po zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji. Wysokość tej rekompensaty uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu, które określa lekarz orzecznik oraz od aktualnie obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu

Poza tym poszkodowany może wnioskować o inne świadczenia, które pomogą mu wrócić do zdrowia i do wykonywania poprzednich obowiązków. Pracownik taki ma prawo do:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego, 
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • pokrycia kosztów za leczenie stomatologiczne, szczepienia ochronne, zakup sprzętu ortopedycznego.

Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy się nie należy?

Jednocześnie musimy pamiętać, że nie w każdej sytuacji należy nam się odszkodowanie za wypadek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. O jakich wyjątkach mowa?
Pierwszym powodem uniemożliwiającym nam domaganie się rekompensaty jest udowodnienie, że przyczyną wypadku było naruszenie przez nas przepisów bhp – gdy zrobiliśmy to w pełni świadomie lub na skutek naszego rażącego niedbalstwa. Drugi powód to pojawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź też sytuacji psychotropowych. Wina za wypadek spada wtedy na nas samych.

Przeczytaj o należnych świadczenia na stronie ZUS: przejdź do strony zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jak dbac o kregoslup w pracy Previous post Jak dbać o kręgosłup w pracy?
dieta biurpwa Next post Dieta biurowa – co na śniadanie do pracy zamiast kanapek?